Handelsbetingelser

Firma info

Just Be Dog & HundeTV

Stestrupvej 110

4360 Kirke Eskilstrup

CVR: 40409297

Tlf: 23622360

E-mail: shop@justbedog.com

Generelt:
Når du køber et produkt i Just be Dog -Shop, bedes du læse følgende betingelser grundigt igennem og sikre dig, at du har forstået.

Betingelserne kan blive ændret løbende, og du er selv ansvarlig for at holde dig opdateret. 

Disse bruger og købsbetingelser gælder ved køb af alle produkter/varer udbudt af Just Be Dog -Shop 40409297, Stestrupvej 110, 4360 Kirke Eskilstrup (”Vores”, ”Os”, ”Just be Dog-Shop”, og/eller ”Vi”).

Just Be Dog benytter webstedet www.justbedog.shop til gennemførelse af køb og betaling.

I disse brugerbetingelser henviser referencer til “Just be Dog-Shop”, “online-shoppen”, “vores Shop" “Shoppen”, “tjenesten” til den ydelse, som Just be Dog stiller til rådighed, og som giver kunder mulighed for at se og købe Just be Dog- Shop produkter, herunder alle funktioner, webstedet og brugergrænseflader samt alt indhold og software, der er forbundet med tjenesten.

Før du bestiller og køber produkter fra Just Be Dog - Shop anbefaler vi at Du læser og accepterer vores Cookies og Persondatapolitik

1. Aftale og produkter
Just be Dog - Shop tilbyder sine kunder et udvalg af produkter/varer der alle relatere sig til hundetræning. Produkterne vil være beskrevet med navn på produkt, evt. Valg af størrelser, farve mv. Hvor man bedes tage stilling til hvilke man ønsker.
Ved at klikke på produktet eller artikelbeskrivelsen, føres kunden videre til produktdetaljerne, f.eks. tilbehør, forskellige størrelser eller smagsvarianter af selvsamme artikel. For at vælge et produkt, skal kunden angive det ønskede antal og klikke på indkøbskurv-ikonet.

Når alle de ønskede produkter er lagt i indkøbskurven, skal kunden klikke på "kurv", og får dermed en oversigt over alle de udvalgte produkter og kan efter behov, lave ændringer i bestillingen.

Her vises en sammenstilling af kundens bestilling med den samlede pris (inklusiv moms) samt oplysninger om leveringsservice- og udgifter. Ønsker kunden at afslutte sin bestilling, kan kunden klikke på knappen “Gå til kassen".

Kunden afslutter bestillingen ved at klikke på knappen, Dermed bliver et bindende tilbud tilsendt.

Du er selv ansvarlig for, at den information der angives ved oprettelse af en brugerprofil eller ved køb af indhold, er korrekt. Du må derudover udelukkende angive betalingsinformationer, herunder

til betalingskort, der tilhører dig.

2. Betaling
2.1 Fremstillingen af produkterne i online-shoppen udgør ikke et juridisk bindende tilbud, men er kun et uforpligtende online-katalog over varesortimentet. Ved at klikke på knappen “Godkend ordre", indgår kunden i en bindende bestilling. Købsaftalen er endnu ikke bindende, når bestillingen er afsendt. Kunden modtager en bekræftelse per e-mail på, at bestillingen er modtaget. Denne bekræftelse betyder ikke, at Just be Dog - Shop godkender bestillingen, kun at bestillingen er modtaget. Købsaftalen bliver bindende i det øjeblik Just be Dog - Shop godkender kundens bestilling, dvs. når Just be Dog - Shop sender varen til kunden, og med endnu en e-mail bekræfter, at varen er på vej.

2.2. Fakturering. Vi fakturerer dig for Just Be Dog - Shop produkter via det betalingskort du oplyser ved bestilling af produktet.


Just be Dog -Shop accepterer gængse betalingskort som Visa, Visa/Dankort, MasterCard, American Express og DiscoverCard. 

Ved nogle betalingsmåder kan udstederen afkræve dig visse gebyrer, f.eks. for udenlandske transaktioner eller andre gebyrer i forbindelse med behandlingen af betalingsmåden. Lokale skatter kan variere afhængigt af den anvendte betalingsmåde. Henvend dig til udstederen af betalingsmåden for yderligere information.

Når Du registrerer Dine betalingsoplysninger, registrerer og opbevarer en tredjemand, godkendt efter internationale sikkerhedsstandarder (Stripe), på vegne af Just be Dog de betalingsoplysninger, som er nødvendige for gennemføre et køb.

2.3. Sikkerhed. Just be Dog bruger Stripe til at håndtere betalingerne. De er sikre og godkendt i Danmark. Alle køb faktureres i danske kroner og alle priser er inklusiv moms.

3. Priser og leveringsgebyrer

Alle priser er inklusiv den lovpligtige moms. De gældende priser er de aktuelle priser på bestillingstidspunktet, og er uden leveringsgebyrer.

4. Fortrydelsesret
Ved køb af varer/produkter, der fremgår af oplysningerne på din ordrebekræftelse, har Du en lovbestemt fortrydelsesret på 14 dage. Fortrydelsesretten regnes fra aftalens indgåelse, det vil sige ved afgivelse af ordre til Just be Dog og udløber 14 dage herefter. Har Du afgivet bestilling mandag den 1., har Du således frist til og med den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, en lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag kan Du vente til den følgende hverdag med at udnytte fortrydelsesretten.

Fortrydelsesretten er overholdt, hvis Du sender din meddelelse om fortrydelse, inden fortrydelsesfristen er udløbet. Hvis Du vil gøre brug af din fortrydelsesret, skal Du, inden Du tager produktet i brug og inden udløbet af 14-dages fristen, i meddele dette til Just be Dog pr. e-mail til hello@justbedog.com

Just be Dog-Shop refunderer alle betalinger modtaget fra dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor Just be Dog har modtaget din meddelelse om fortrydelse.

Hvis varen returneres i forringet tilstand, skal du i givet fald betale en erstatning for vores værditab. For forringelse af en vare samt for brugsfordele skal du kun yde værdierstatning i det omfang, brugen eller forringelsen kan føres tilbage til en omgang med varen, der går ud over simpel afprøvning af egenskaber og funktioner. Ved " afprøvning af egenskaber og funktioner" forstås testning og afprøvning af en vare, sådan som det er muligt og normalt at gøre i en fysisk butik.

5. Levering

Alle bestillinger sendes som regel til vores lager inden for 24 timer efter, bestillingen indtræffer.

Er en vare på lager, vil din levering som regel ske inden for 2-5 hverdage (vær opmærksom på, at levering til Bornholm og visse småøer kan tage lidt længere). 

Skulle en bestilt vare ikke være tilgængelig og en købsaftale derfor ikke være indgået, forholder vi os ret til at tilbyde at sende dig de øvrige varer fra bestillingen. Du er ikke forpligtet til at tage imod dette tilbud.

I tilfælde af, at Just be Dog-Shop ikke kan levere det bestilte produkt, fordi Just Be Dog-Shop selv og uden skyld ikke har modtaget varen fra deres leverandører, forbeholder Just Be Dog-Shop sig retten til at træde tilbage fra købsaftalen. I dette tilfælde bliver kunden informeret og tilbudt et tilsvarende produkt. Er et tilsvarende produkt ikke tilgængeligt, eller ønsker kunden ikke at modtage et sådant, refunderer Just Be Dog-Shop straks alle omkostninger kunden har haft ved denne bestilling.

Skulle en leveret vare vise tegn på åbenlyse transportskader, bedes du kontakte vores kundeservice på hello@justbedog.com, vi har så mulighed for, at reklamere skaden til chauffør eller transportfirmaets forsikring. Hvis kunden ikke informerer Just Be Dog-Shop kundeservice om transportskader, har det ingen betydning for kundes lovbestemte Garantirettigheder.

6. Reklamation og ansvar

De ved lov bestemte garantirettigheder er gældende.

7. Nyhedsbrev
Når du opretter dig som bruger på Just be Dog, får du samtidig mulighed for at tilmelde dig vores nyhedsbrev. Dette kan til enhver tid afmeldes under din profil eller ved at framelde dig via linket i selve nyhedsbrevet, du modtager pr. mail. Nyhedsbrevene udkommer typisk 2-3 gange om måneden.

8. Ophavsret
Alt indhold på
Just be Dog, herunder videomateriale, billeder, logoer og tekst tilhører Just be Dog og dette må ikke kopieres eller videresælges. Overtrædes ophavsretten må man påregne fakturering af pris fastsat af Just Be Dog samt påbud om straks at ophøre med overtrædelsen. Sker dette ikke, må man forvente anmeldelse til relevante myndigheder.


Du accepterer, at du ikke må arkivere, reproducere, distribuere, modificere, fremvise, udføre, offentliggøre, licensere, fremstille afledte værker af, sælge eller bruge (bortset fra, hvis det udtrykkeligt er tilladt i disse brugerbetingelser) indhold og information indeholdt i eller indhentet fra eller gennem Just be Dog tjenesten. Du accepterer også, at du ikke må: omgå, fjerne, ændre, deaktivere, forringe, eller hindre indholdsbeskyttelserne i Just Be Dog-tjenesten; skaffe dig adgang til Just be Dog-tjenesten ved hjælp af en robot, spider, scraper eller et andet automatisk middel; dekompilere, foretage reverse engineering af eller adskille software eller andre produkter eller processer, der er tilgængelige gennem tjenesten; indsætte kode, produkter eller manipulere indholdet i tjenesten på nogen måde; eller benytte dig af datamining, dataindsamling eller dataudtræk. Derudover accepterer du, at du ikke må uploade, opslå, e-maile eller på anden måde sende eller overføre materiale, der er beregnet til at afbryde, ødelægge eller begrænse funktionaliteten af computersoftware eller hardware eller telekommunikationsudstyr tilknyttet Just be Dog-tjenesten, herunder softwarevirus eller anden computerkode, filer eller programmer. Vi kan stoppe eller begrænse din brug af vores tjeneste, hvis du overtræder disse brugerbetingelser eller er involveret i ulovlig eller svigagtig brug af tjenesten.

9. Sikkerhed og ansvar

Du må ikke forsøge at omgå Just be Dog sikkerhedssystem eller forsøge at teste Platformens sikkerhedssystem.

Du må ikke bruge Platformen på en måde, der kan skade, lukke, overbelaste, forringe eller krænke andre brugeres brug eller oplevelse af Platformen. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, at sende eller overføre materiale, der indeholder softwarevirus eller andre computerkoder, filer eller programmer, der er designet til at skade, afbryde, ødelægge eller begrænse funktionaliteten af computersoftware eller -hardware eller udstyr, der er forbundet direkte eller indirekte til Platformen.

Du må ikke forsøge at opnå uautoriseret adgang til noget system, netværk, indhold eller oplysninger på Platformen eller systemer, der danner Platformen. Du må heller ikke forsøge at opnå adgang til materiale eller information, som ikke bevidst er blevet gjort tilgængeligt fra Platformen.

Overtrædelse af ovennævnte vil altid blive opfattet som en væsentlig overtrædelse af aftalen, og Just be Dog kan straks spærre din adgang til Platformen eller på anden måde forhindre en fortsat ulovlig adfærd.

Just be Dog giver ikke garanti for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af indhold, information, Indhold eller andet materiale, der tilgængeliggøres på eller via Platformen.

10. Links til andre internetsider
Just Be Dog garanterer ikke for indhold på andre internetsider, der eventuelt linkes til på Just Be Dog. Vi anbefaler, at betingelser for de pågældende sider læses grundigt, før man bruger dem.

11. Behandling af personoplysninger
Når Du opretter dig som kunde, samt når Du anvender Just Be Dog - Shop hjemmeside, indsamler og behandler Just be Dog-Shop visse oplysninger om dig. Du kan læse mere om, hvilke oplysninger som Just Be Dog-Shop indsamler, og hvordan Vi behandler de indsamlede oplysninger i Vores Cookies og Persondatapolitik

Disse aftalevilkår, dine oplysninger samt Just Be Dog-Shop  Cookie og Persondatapolitik

udgør det samlede aftalegrundlag mellem dig og Just be Dog-Shop og afløser alle tidligere aftaler, både skriftlige og mundtlige.

12. Force Majeure

Just be Dog-Shop er ikke ansvarlig for svigt, nedbrud, aflysninger af events eller anden mangel på opfyldelse af disse aftalevilkår, der forårsages af begivenheder, som ligger uden for Just be Dog-Shop rimelige kontrol.

13. Tvister og klager 

I tilfælde af en tvist, der udspringer af aftalen, kan Du klage til Just be Dog på hello@justbedog.com. Just Be Dog træffer som udgangspunkt afgørelse i sagen senest en måned efter, at klagen er indgivet. Hvis der ikke kan opnås enighed om en mindelig løsning af sagen, kan klage indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

Aftalen reguleres og fortolkes i overensstemmelse med dansk lovgivning. Tvister kan indbringes for de danske domstole efter de til enhver tid gældende regler herom.

14. Kontakt

Hvis Du har spørgsmål, kan Du kontakte os på e-mail: shop@justbedog.com

Opdateret den 04.02.2022

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram