Udstyr i hallen

Der forefindes div. træningsudstyr til LP, Rally og Hoopers.  Du finder spring, felter og kegler til LP, skilte samt holdere til Rally øvelserne, både DKK, DCH og Nordiske skilte, et Rally felt, en tunnel på 3m incl. holdere og div. kegler.
Til Hoopers finder du 17 hoops, to hegn, tre tønder og en tunnel på 1m og 80 diameter incl. holder, samt et Hoopers felt.
Derudover er der spejle langs væggen, bla. et 12m langt fra gulv til loft.
Hallens redskaber og inventar må kun bruges til dets tiltænkte formål. Enhver har pligt til at oplyse Just Be Dog om observerede skader på såvel bygninger som inventar, således at vi kan foranledige en udbedring af forholdene.

Lejebetingelser

 
 

Generelt

 • Træning i Just Be Dogs hal er på eget ansvar, og vi kan ikke drages til ansvar for skader på hund eller fører, med mindre disse skyldes særlig grov forsømmelighed fra vores side.
 • Hallens redskaber, inventar og grønne områder, må kun bruges til dets tiltænkte formål.
 • Enhver har pligt til at oplyse Just Be Dog om observerede skader på såvel bygninger som inventar, således at vi kan foranledige en udbedring af forholdene.
 • INGEN løse hunde på området.
 • INGEN hunde på bagsiden af hallen.
 • Der SKAL bæres indendørs sko i hallen.
 • Hundeluftning foregår på græsarealet omme bag græsvolden ved P-pladsen. INGEN andre steder!
 • Hallens anvisninger skal i alle henseender følges.
 • Brud på hallens regler kan medføre bortvisning.
 • Hårdhændet håndtering af hunde er under ingen omstændigheder tilladt i Just Be Dogs hal, og vil medføre øjeblikkelig bortvisning.
 • Ingen løse hunde på området, af hensyn til stedets beboere og naboer.
 • Ingen gøende hunde i bilerne, af hensyn til naboer.
 • Husk at samle hundens efterladenskaber op også på luftearealet. Der er skraldespand i og udenfor hallen.
 • Ingen parkering på græsset. 

Indendørs regler

 • Alle hunde skal være grundigt luftet inden træningsstart.
 • Det er forbudt for en hund at gøre sig ren i hallen! Hvis uheldet er ude, påhviler det føreren, med det samme, at rydde op og gøre rent efter den. Rengørings kit og vejledning forefindes.
 • Hav snor på hunden, når du går ind og ud af hallen.
 • Ingen løse hunde i hallen, med mindre de er under opsyn/træning.
 • Træning foregår i fodtøj beregnet til indendørs brug. Skal man hurtigt ud, tages blå fodsutter uden på indendørsskoene.
 • Tæver i løbetid er velkomne, men SKAL under hele opholdet i hallen være iklædt løbetidsbukser.
 • Rygning er selvfølgelig forbudt.
 • Vandskåle skal stå på terassen.
 • Husk at slukke lyset og låse af og sæt nøglen i nøgleboksen, når hallen forlades.

 

Forsikring og vaccination

 • Det er ejerens/førerens ansvar at enhver hund de træner i Just Be Dogs hal er vaccineret, og således beskyttet mod de mest almindelige og smitsomme sygdomme. Er hunden syg (kennelhoste eller lignende), medtages den selvfølgelig ikke på området.
 • Det er ejerens/førerens ansvar at medbragte hunde er forsikret med udvidet ansvarsforsikring.
 • Just Be Dog kan til enhver tid kræve at se dokumentation for at hunden er korrekt vaccineret og forsikret.

 
Bookning og betaling

 • Der skal minimum bookes en time. Hallen skal ryddes inden slut af booket tid – så der ikke “tages” tid fra næste lejer.
 • Træning i hallen skal forudbookes, og bookede træningstider er først reserveret når du har modtaget en bekræftigelses mail.
 • Ved aflysning af bookingen mindre end 24 timer før bookingstart tilbagebetales hallejen ikke.
 • Ved ændring i booking betales et gebyr på 20kr for de administrative omkostninger.
 • Individuelle reserverede træningstimer kan aflyses af Just Be Dog, hvis hallen udlejes til heldagsarrangementer. Ved aflysning betales leje tilbage, eller en alternativ tid aftales.
 • Ved bortvisning refunderes halleje ikke!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram